พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ปูคา และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่