ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
317
เดือนนี้
5,787
เดือนที่แล้ว
6,068
ปีนี้
27,230
ปีที่แล้ว
67,736
ทั้งหมด
235,077
ไอพี ของคุณ
34.204.176.125


-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดป้ายสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 ณ วัดปูคาเหนือ 
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 
-:- กิจกรรม "ปั่น ปันน้ำใจ ครั้งที่ 1" 
-:- เชิญร่วมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 
-:- โครงการกิจกรรมมาตรการแนวปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
โครงการให้ความช่วยเหลือจ้างงานจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
งานลาดยาง​แอส​ฟั​ลท​์​ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์​เลย์
ออกประเมินตลาดเช้าตามมาตรการผ่อนปรน ที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
หารือการบริหารจัดขยะที่ไม่สามารถจัดการได้
โครงการให้ความช่วยเหลือจ้างงานจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
งานลาดยางแอส​ฟั​ลท​์ติก​คอนกรีต​ วันที่​ 4​ ช่วง​ ม.3​ บ้านป่าสัก​น้อย​
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
-:- ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย1/3หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภ 
-:- ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกองช้าง หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-9 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านนิ่ม หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา จำนวน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 1/3 หมู่ที่ 8 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53- 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay)รหัสทางหลวงท้องถ 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือนพฤศจิกายน 2562-กันยายน  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-9 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ซอย 17 หมู่ที่ 3  
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าช้า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 9 


วัดพระนอนแม่ปูคา (วัดพระป้าน)
วัดปูคาเหนือ หมู่ที่ 5
วัดอารามใหม่สิริมงคล หมู่ 1
ถั่วทอดสมุนไพร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดี
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติิอุบับติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ