ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
229
เมื่อวานนี้
255
เดือนนี้
4,635
เดือนที่แล้ว
6,779
ปีนี้
52,454
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
322,971
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208

E-sevices


-:- ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ 
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
-:- ประชาสัมพันธ์​​ มีโครงการก่อสร้าง​ถนนคอนกรีต​เสริม​เหล็ก​รหัสทางหลวง​ 
-:- เรื่องการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 
-:- ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
-:- คำขวัญจากนายกรัฐมนตรีเนื่องใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ประจำปี 2564 
-:- การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
-:- ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) 
-:- ได้ทำการจัดส่งเอกสารแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงธารา เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกในห้วงเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 64 กิจกรรมการเพาะปลูกที่เริ่มก่อนเดือนกรกฏาคมจะมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำและควรหลีกเลี่ยง 
ร่วมแสดงมุทิตาจิต มอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ประชุม ชี้แจงนโยบายด้านงานบริหารบุคคล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน
อ.บุญฤทธิ์ มูลเฟย อบรมและส่งเสริมพืชกระท่อม เศรษฐกิจไทย
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดป้ายนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
โครงการซ่อมแซม​ไหล่ทาง​ บริเวณ​หน้าวัดปูคา​เหนือ​ เทศบาลตำบลแม่ปูคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 8 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย) 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2(สุดเขตหมู่บ้าน) 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3-บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมภายในตำบลแม่ปูคา 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชม.ถ.53-002 บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.64) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ้ ข้างถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 (สุดเขตหมู่บ้าน) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินเดิมภายในตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลแม่ปูคา 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยา่นพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้)  
-:- ประกาศราคากลาง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-002 สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไ่ร่พัฒนา หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศราคากลาง คก.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไ่ร่พัฒนา หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศราคากลาง คก.ซ่อมสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 บ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง ตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53- 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay)รหัสทางหลวงท้องถ 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนกรกฎาคม 2564 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนมิถุนายน 2564 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนพฤษภาคม 2564 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนเมษายน 2564 
-:- ประกาศรายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ในระบบ e-GP ประจำเดือนมีนาคม 2564 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนมกราคม 2564 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนธันวาคม 2563 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนพฤศจิกายน 2563 


วัดพระนอนแม่ปูคา (วัดพระป้าน)
วัดปูคาเหนือ หมู่ที่ 5
วัดอารามใหม่สิริมงคล หมู่ 1
ถั่วทอดสมุนไพร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดี
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติิอุบับติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ