ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง "หลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง"
หลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเตรียมหลักฐานในการแสดงตน
เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
(บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสามารถใช้แสดงตนได้)
2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่
หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น
3. หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน
ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยปัจจุบันสามารถใช้ได้ 3 แอปพลิเคชัน คือ
แอปพลิเคชัน ThalD
(บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์)
แอปพลิเคชัน DLT QRLICENCE
(ใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์)
แอปพลิเคชัน บัตรคนพิการ
(บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์)

 
12 พฤษภาคม 2566