ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 23 ม.ค. 2566กองคลังDownload
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 23 ม.ค. 2566กองคลังDownload
ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 9 ก.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ปูคา เรื่อง การติดตั้งบ่อดีกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 9 ก.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ 22 ก.ค. 2564สำนักปลัดDownload
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา 7 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14 พ.ค. 2563สำนักปลัดDownload
การกำหนดหลักเกณฑ์การลา ของพนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักง 18 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ปูคาว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ปูคา พ.ศ.2560 18 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ปูคา 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
จัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้อ 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
รัฐธรรมนูญ 60 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53 2560 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1