ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปูคา ประจำปีงบประมาณ 256721 ก.ย. 2566
2ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ปูคา 16 ส.ค. 2566
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ส.ค. 2566
4แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 7 ก.ค. 2565
5กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาหรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา7 ก.ค. 2565
6ประกาศปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนระดับตำบล (Community Isolation: CI)1 มิ.ย. 2565
7ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา17 ก.พ. 2565
8ประกาศมาตรการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง17 ก.พ. 2565
9ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย17 ก.พ. 2565
10ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ17 ก.พ. 2565
11ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม17 ก.พ. 2565
12ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน17 ก.พ. 2565
13ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ17 ก.พ. 2565
14ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม17 ก.พ. 2565
15ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25642 ส.ค. 2564
16การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25646 ต.ค. 2563
17มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท8 เม.ย. 2563
18มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่8 เม.ย. 2563
19มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรั8 เม.ย. 2563
20ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล8 เม.ย. 2563

1 2   >>  >|