ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
6,288
เดือนที่แล้ว
7,226
ปีนี้
75,837
ปีที่แล้ว
77,650
ทั้งหมด
424,004
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

ลำดับรายการวันที่
1รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)10 เม.ย. 2563
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)13 มิ.ย. 2562
3แผนการดำเนินงานประจำปี 256230 เม.ย. 2562
4รายงานสรุปผลผลการดำเนินงาน (เวทีประชาคม) ประจำปีงบประมาณ 256217 ม.ค. 2562
5รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน9 พ.ย. 2561
6รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี9 พ.ย. 2561
7แผนดำเนินงานประจำปี 25618 พ.ย. 2561
8รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน8 พ.ย. 2561
9รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 8 พ.ย. 2561
10แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี8 พ.ย. 2561
11แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)6 พ.ย. 2558
12แผนดำเนินงาน ปี 25596 พ.ย. 2558
13แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557 - 2559)18 ก.พ. 2557
14แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557 - 2559)(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)18 ก.พ. 2557
15แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา17 ก.พ. 2557

1