ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256620 ม.ค. 2566
2รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256527 ธ.ค. 2565
3รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)10 เม.ย. 2563
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)13 มิ.ย. 2562
5แผนการดำเนินงานประจำปี 256230 เม.ย. 2562
6รายงานสรุปผลผลการดำเนินงาน (เวทีประชาคม) ประจำปีงบประมาณ 256217 ม.ค. 2562
7รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน9 พ.ย. 2561
8รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี9 พ.ย. 2561
9แผนดำเนินงานประจำปี 25618 พ.ย. 2561
10รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน8 พ.ย. 2561
11รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 8 พ.ย. 2561
12แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี8 พ.ย. 2561
13แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)6 พ.ย. 2558
14แผนดำเนินงาน ปี 25596 พ.ย. 2558
15แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557 - 2559)18 ก.พ. 2557
16แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557 - 2559)(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)18 ก.พ. 2557
17แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา17 ก.พ. 2557

1