ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 46 ก.ค. 2566
2แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 38 มิ.ย. 2566
3แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 48 มิ.ย. 2566
4แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 38 มิ.ย. 2566
5แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 328 ก.พ. 2566
6แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2566
7แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 29 ม.ค. 2566
8แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 123 พ.ย. 2565
9แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 211 พ.ย. 2565
10แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 18 ก.ค. 2565
11แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 18 ก.ค. 2565
12แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา (พ.ศ. 2566-2570) และประกาศใช้แผนพัฒนา ฯ5 ม.ค. 2565
13แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1017 พ.ย. 2564
14ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1017 พ.ย. 2564
15แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 917 พ.ย. 2564
16ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 917 พ.ย. 2564
17แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 830 ก.ค. 2564
18แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 930 ก.ค. 2564
19แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)4 มิ.ย. 2563

1