ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 25665 ต.ค. 2565
2กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 25665 ต.ค. 2565
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ25 ก.พ. 2565
4มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่าม25 ก.พ. 2565
5มาตรการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส25 ก.พ. 2565
6มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลแม่ปูคา25 ก.พ. 2565
7มาตรการป้องกันการรับสินบน25 ก.พ. 2565
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม25 ก.พ. 2565
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ25 ก.พ. 2565
101. มาตรการ่ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ22 ก.ค. 2564
112. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม22 ก.ค. 2564
123. มาตรการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง22 ก.ค. 2564
134. มาตรการจัดการกรณีตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริต22 ก.ค. 2564
145. มาตรการป้องกันการรับสินบน22 ก.ค. 2564
156. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม22 ก.ค. 2564
167. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ22 ก.ค. 2564

1