ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
163
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,184
เดือนที่แล้ว
4,294
ปีนี้
13,464
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
441,105
ไอพี ของคุณ
3.238.112.41

1
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา และในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา เนื่่องในวันท้องถิ่นไทย

18 มีนาคม 2566

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ทางสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา

03 มีนาคม 2566

อบรมบรรยาย “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนบทบาทความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่ปูคา”,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา มอบหมายให้ นายกช จุ่มผัด รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีตำบลแม่ปูคา ประจำปี 2566 โดยเป็นการจัดอบรมบรรยาย “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนบทบาทความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่ปูคา” โดย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง และกิจกรรมปฏิบัติการอาชีพเสริมสร้างรายได้ “สายคล้องหน้ากากอนามัย” และ “พวงกุญแจไหมพรม”โดย วิทยากรชุมชน กศน.อำเภอสันกำแพง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย แกนนำสตรีแม่บ้าน หมู่ 1 – 9 จำนวน 50 คน และมีการมอบประกาศนยีบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด โดยนายกช จุ่มผัด และ นายชัยณรงค์ ชัยสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่ปูคา หมู่ 6 (สำนักงานเทศบาลหลังเก่า)

03 มีนาคม 2566

โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อคุณภาพชีวิตดี สังคมเด่น พลังใจเข้มแข็ง ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อคุณภาพชีวิตดี สังคมเด่น พลังใจเข้มแข็ง ประจำปี พ.ศ. 2566” เป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการด้านต่าง ๆ การดูแลสุขภาพ การเข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึงแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ จำนวน 40 คน โดยในโอกาสนี้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้มอบรถเข็นคนพิการและรถสามล้อโยกให้กับเทศบาลตำบลแม่ปูคา ไว้เพื่อสนับสนุนศูนย์กายอุปกรณ์สำหรับคนพิการในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา จำนวน 30 คัน เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายที่มีความจำเป็นได้ใช้ประโยชน์ ได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพได้ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปูคา พัฒนาการอำเภอสันกำแพง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน-ท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่ปูคา หมู่ 6 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดออนไลน์และการสร้างนวัตกรรม" ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตมูลไส้เดือนเพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าวและการพัฒนาทักษาะออนไลน์ ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 08.30 น. นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา ได้มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ ชัยสาร รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดออนไลน์และการสร้างนวัตกรรม" ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตมูลไส้เดือนเพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าวและการพัฒนาทักษาะออนไลน์ ณ โรงเรียนสันมะแปบ

13 กุมภาพันธ์ 2566

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคพืชและศัตรูพืช” ภายใต้โครงการพัฒนาบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ปูคา ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 น. นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา ได้มอบหมายให้ นายสมบัติ พนมเวช หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ปูคา กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคพืชและศัตรูพืช” ภายใต้โครงการพัฒนาบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ปูคา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเจ้าหน้าสำนักงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอสันแพง ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และสาธิตวิธีการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา ณ โรงเรียนสันมะแปบ

13 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
 
วันที่ 14 มกราคม 2566 เป็น”วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ทางเทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้จัดกิจกรรมงาน”วันเด็กแห่งชาติ “ โดยมีนายจรุงเกียรติ  ไชยซาววงศ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ชมรมกำแนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีฯ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงของเด็กนักเรียน  กิจกรรมตอบคำถามและมอบของรางวัลซุ้มอาหาร จับฉลากของรางวัลและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ในงานวันเด็กในครั้งนี้
14 มกราคม 2566

กิจกรรมอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่างสร้างรายได้ ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา มอบหมายให้ นายกช จุ่มผัด รองนายกฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่างสร้างรายได้ 10 ราย ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่ปูคา หลักสูตรจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์บริการประชาชนทุกช่วงวัย (สนง.เทศบาลเก่า) หมู่ 6

19 ธันวาคม 2565

โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หมู่ที่ 9),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 7 ธ.ค.65 เวลา 19.00น.
นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการทุกกอง ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปูคา และเจ้าหน้าที่ทางเทศบาล ร่วมรับฟังประชุมประชาคม หมู่ที่ 9
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่9 

07 ธันวาคม 2565

โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หมู่ที่ 8),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 6 ธ.ค.2565 เวลา 19.00น. นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการทุกกอง ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปูคา และเจ้าหน้าที่ทางเทศบาล ร่วมรับฟังประชุมประชาคม หมู่ที่ 8
ณ ศาลาอเนกประสงค์หลังเหนือ

06 ธันวาคม 2565

อบรมโครงการส่งเสริมการผลิตมูลไส้เดือนดินเพื่อลดต้นทุนในนาข้าวและพัฒนาทักษะตลาดออนไลน์ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและการทำบัญชีครัวเรือน ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 29 พ.ย. 2565 นายชัยณรงค์ ชัยสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตมูลไส้เดือนดินเพื่อลดต้นทุนในนาข้าวและพัฒนาทักษะตลาดออนไลน์ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและการทำบัญชีครัวเรือน ณ ศูนย์รวมภูมิปัญญา เทศบาลตำบลแม่ปูคา

29 พฤศจิกายน 2565

งานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.สันกำแพง ครั้งที่ 14,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
วันที่ 24 พ.ย. 2565 เทศบาลตำบลแม่ปูคาและชมรมกำนัน- ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปูคาได้ไปร่วมงานเปิดงานฤดูหนาวของดี ของอำเภอสันกำแพง ณ สนามศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในการเปิดงานและนายภิญโญ พัวศรีพันธ์ุนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานและกล่าวรายงานในการจัดงานในครั้งนี้
24 พฤศจิกายน 2565

โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หมู่ที่ 7),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 23 พ.ย.2565 เวลา 19.00น.
นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการทุกกอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปูคา และเจ้าหน้าที่ทางเทศบาล ร่วมรับฟังประชุมประชาคม หมู่ที่ 7
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 

23 พฤศจิกายน 2565

โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หมู่ที่ 6),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 22 พ.ย.65 เวลา 19.00น.
นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการทุกกอง ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปูคา และเจ้าหน้าที่ทางเทศบาล ร่วมรับฟังประชุมประชาคม หมู่ที่ 6
ณ วัดปูคาใต้ 

22 พฤศจิกายน 2565

 โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หมู่ที่ 5),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 21 พ.ย.65 เวลา 19.00น.
นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการทุกกอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปูคา และเจ้าหน้าที่ทางเทศบาล ร่วมรับฟังประชุมประชาคม หมู่ที่ 5
ณ วัดปูคาเหนือ 

21 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 151  (2252 รายการ)