ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
164
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,184
เดือนที่แล้ว
4,294
ปีนี้
13,464
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
441,105
ไอพี ของคุณ
3.238.112.41

นายปฐมพงศ์ คำนิล
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวบุญธิดา ไชยราชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวพัชมณ สิทธิสาร
นักวิชาการสาธารณสุข


นายวีรยุทธ ศรีวิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพงษ์ศักดิ์ มณีรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างทั่วไป


นายณัฐพล ตาถาวรรณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ


นายภัทร จำปา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ


นายกิตติศักดิ์ ปัญญารัตน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ


นายวรพงศ์ คำแสนใส
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ


นางสาวกนกวรรณ นามวงศ์พรหม
พนักงานจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล


นางสาวปิยะพัชร ปัญญามูล
จ้างเหมาบริการ
ช่วยงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นายนิติกร ชัยแก่น
พนักงานจ้างเหมาบริการงานวิชาการสุขาภิบาลในกองสาธารณสุขฯ


นายไพศาล ยะรีย์
พนักงานจ้างเหมาช่วยเหลือรับ - ส่งผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้หรือผู้ป่วยติดเตียง


นางจันทร์เป็ง ปันแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานโรงน้ำดื่มชุมชน


นางจำนงค์ มูลสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานโรงน้ำดื่มชุมชน


นายจงกล ปานเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานโรงน้ำดื่มชุมชน


นางอรวรรณ เดชคุณมาก
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


นางนงเยาว์ ชัยสาร
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น