ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
192
เมื่อวานนี้
211
เดือนนี้
2,543
เดือนที่แล้ว
9,381
ปีนี้
70,588
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
498,229
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

นายปฐมพงศ์ คำนิล
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวบุญธิดา ไชยราชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวพัชมณ สิทธิสาร
นักวิชาการสาธารณสุข


นายวีรยุทธ ศรีวิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพงษ์ศักดิ์ มณีรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวกนกวรรณ นามวงศ์พรหม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายณัฐพล ตาถาวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ)


นายกิตติศักดิ์ ปัญญารัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ)


นายวรพงศ์ คำแสนใส
พนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ)


นายอมร ส่งแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ)


นางสาวปิยะพัชร ปัญญามูล
จ้างเหมาบริการ
ช่วยงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นายไพศาล ยะรีย์
พนักงานจ้างเหมาช่วยเหลือรับ - ส่งผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้หรือผู้ป่วยติดเตียง


นายสุรกิจ ดวงจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ประสานงานสนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน)


นางจันทร์เป็ง ปันแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานโรงน้ำดื่มชุมชน


นางจำนงค์ มูลสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานโรงน้ำดื่มชุมชน


นายจงกล ปานเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานโรงน้ำดื่มชุมชน


นางอรวรรณ เดชคุณมาก
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


นางนงเยาว์ ชัยสาร
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น