ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
6,288
เดือนที่แล้ว
7,226
ปีนี้
75,837
ปีที่แล้ว
77,650
ทั้งหมด
424,004
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

นายปฐมพงศ์ คำนิล
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวบุญธิดา ไชยราชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวพัชมณ สิทธิสาร
นักวิชาการสาธารณสุข


นายวีรยุทธ ศรีวิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพงษ์ศักดิ์ มณีรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างทั่วไป


นายณัฐพล ตาถาวรรณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ


นายภัทร จำปา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ


นายกิตติศักดิ์ ปัญญารัตน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ


นายวรพงศ์ คำแสนใส
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ


นางสาวกนกวรรณ นามวงศ์พรหม
พนักงานจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล


นางสาวปิยะพัชร ปัญญามูล
จ้างเหมาบริการ
ช่วยงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นายนิติกร ชัยแก่น
พนักงานจ้างเหมาบริการงานวิชาการสุขาภิบาลในกองสาธารณสุขฯ


นายไพศาล ยะรีย์
พนักงานจ้างเหมาช่วยเหลือรับ - ส่งผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้หรือผู้ป่วยติดเตียง


นางจันทร์เป็ง ปันแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานโรงน้ำดื่มชุมชน


นางจำนงค์ มูลสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานโรงน้ำดื่มชุมชน


นายจงกล ปานเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานโรงน้ำดื่มชุมชน


นางอรวรรณ เดชคุณมาก
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


นางนงเยาว์ ชัยสาร
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น