ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
164
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,184
เดือนที่แล้ว
4,294
ปีนี้
13,464
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
441,105
ไอพี ของคุณ
3.238.112.41

นางสาวธนพร เรือนคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา


นางสาวเอมสินี วิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางดวงดาว ศรีมา
ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.2


นางพรรณิภา แก้วประถม
ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.2


นางสาวนิตยา ธรรมใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยนางอ้อยใจ เทพสิงห์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยนางสาวสุธาลักษณ์ หมูเขียว
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวไพรินทร์ ใจวงศา
พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางสาวสุรีรัตน์ เฟื่องคำ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอำพร ตาทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครู


นางสาวดารารัตน์ แก้วฟอง
พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครู


นายคุณานนท์ มะโนนัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ