ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
192
เมื่อวานนี้
211
เดือนนี้
2,543
เดือนที่แล้ว
9,381
ปีนี้
70,588
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
498,229
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

นางสาวธนพร เรือนคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา


นางสาวเอมสินี วิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางดวงดาว ศรีมา
ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.2


นางพรรณิภา แก้วประถม
ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.2


นางสาวนิตยา ธรรมใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยนางอ้อยใจ เทพสิงห์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยนางสาวสุธาลักษณ์ หมูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


นางสาวไพรินทร์ ใจวงศา
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


นางสาวอำพร ตาทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


นางสาวดารารัตน์ แก้วฟอง
คนงานทั่วไป


นางสาวประภาสิริ จิตกาวิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางวรรณรัตน์ อนุสนธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ