ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
6,288
เดือนที่แล้ว
7,226
ปีนี้
75,837
ปีที่แล้ว
77,650
ทั้งหมด
424,004
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

นางสาวจิรารัตน์ คำวินิจ
ผู้อำนวยการกองคลังนางกานดา ธรรมพุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นางสาววันเพ็ญ เขื่อนวงค์วิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนายธีรพงค์ เรือนสติ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นายปิยะพงศ์ เจริญไทย
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงานนางสาวยิ่งลักษณ์ แก้วกันธา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี


นายชูชาติ ธาตุอินจันทร์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้


  
นางสาวประทุมวรรณ ธรรมทิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


  
นางสาวกิติยา มณีฝาย
พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอรพรรณ เขื่อนวงวิน
พนักงานจ้างเหมาบริการโครงการแผนที่ภาษีฯ


นางสาวจิราภรณ์ พวงดอกแดง
พนักงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุและทรัพย์สิน


นายภัทรวรรธน์ แก้วจา
พนักงานจ้างเหมาบริการโครงการแผนที่ภาษีฯ