ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

นางสาวจิรารัตน์ คำวินิจ
ผู้อำนวยการกองคลังนางกานดา ธรรมพุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นางสาววันเพ็ญ เขื่อนวงค์วิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนายธีรพงค์ เรือนสติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายปิยะพงศ์ เจริญไทย
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงานนางสาวยิ่งลักษณ์ แก้วกันธา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี


นายชูชาติ ธาตุอินจันทร์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้


  
นางสาวประทุมวรรณ ธรรมทิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


  
นางสาวกิติยา มณีฝาย
พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอรพรรณ เขื่อนวงวิน
พนักงานจ้างเหมาบริการโครงการแผนที่ภาษีฯ


นางสาวจิราภรณ์ พวงดอกแดง
พนักงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุและทรัพย์สิน


นายภัทรวรรธน์ แก้วจา
พนักงานจ้างเหมาบริการโครงการแผนที่ภาษีฯ