ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

นายสมบัติ พนมเวช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวปัทมพร ทรัพยสิทธิโชค
นิติกรชำนาญการ


นายเอกชัย ระดม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นายจรัญลักษณ์ ยวงกาศ
นิติกรปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพูนศรี อินต๊ะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวณัฐธิรา เลิศพิริยะชัยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการนักทรัพยากรบุคคล


นายชัยวัฒน์ บุญปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นางสาวกิ่งกานต์ ไชยวงค์
ผช.นักพัฒนาชุมชน


นางสาวจิรัฐิติกาล บุญมี
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายดิเรก ใจคำปัน
ตกแต่งสวน


นายรุ่ง แจ้มา
พนักงานดับเพลิง


นายสมเกียรติ ปันแสน
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายบุญเผือ ไชยอาม
คนงานทั่วไป


นางพงค์พันธ์ วงศ์อินทร์
พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างทั่วไป


นายสวัง ช่างสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดหญ้า ตัดต้นไม้


นายศรีสวัสดิ์ ชัยวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดหญ้า ตัดต้นไม้


นางจิดาภา อิ่นแก้ว
งานจ้างเหมาบริการจัดเก็บบันทึกรายงานข้อมูลงานสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา


นายบุญชัย ไชยอาม
พนักงานจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดหญ้า ตัดต้นไม้


นายพิรุณ เกมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสุพจน์ ชัยสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดหญ้า ตัดต้นไม้


นายสมพงษ์ ปันใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดหญ้า ตัดต้นไม้


นางจันทร์ฉาย นามแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานแม่บ้าน


นายอุดร ทิพย์วงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานจราจรทางถนน