ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
6,288
เดือนที่แล้ว
7,226
ปีนี้
75,837
ปีที่แล้ว
77,650
ทั้งหมด
424,004
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

นายสมบัติ พนมเวช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวปัทมพร ทรัพยสิทธิโชค
นิติกรชำนาญการ


นายเอกชัย ระดม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นายจรัญลักษณ์ ยวงกาศ
นิติกรปฏิบัติการ


นายวัชรพงศ์ สำเหนียก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพูนศรี อินต๊ะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวณัฐธิรา เลิศพิริยะชัยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการนักทรัพยากรบุคคล


นายชัยวัฒน์ บุญปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นางสาวกิ่งกานต์ ไชยวงค์
ผช.นักพัฒนาชุมชน


นางสาวจิรัฐิติกาล บุญมี
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายดิเรก ใจคำปัน
ตกแต่งสวน


นายรุ่ง แจ้มา
พนักงานดับเพลิง


นายสมเกียรติ ปันแสน
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายบุญเผือ ไชยอาม
คนงานทั่วไป


นางพงค์พันธ์ วงศ์อินทร์
พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างทั่วไป


นายสวัง ช่างสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดหญ้า ตัดต้นไม้


นายศรีสวัสดิ์ ชัยวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดหญ้า ตัดต้นไม้


นางจิดาภา อิ่นแก้ว
งานจ้างเหมาบริการจัดเก็บบันทึกรายงานข้อมูลงานสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา


นายบุญชัย ไชยอาม
พนักงานจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดหญ้า ตัดต้นไม้


นายพิรุณ เกมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสุพจน์ ชัยสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดหญ้า ตัดต้นไม้


นายสมพงษ์ ปันใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดหญ้า ตัดต้นไม้


นางจันทร์ฉาย นามแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานแม่บ้าน


นายอุดร ทิพย์วงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานจราจรทางถนน