ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
192
เมื่อวานนี้
211
เดือนนี้
2,543
เดือนที่แล้ว
9,381
ปีนี้
70,588
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
498,229
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดี

นางสาวอภิรดี ชัยอินทร์   บ้านเลขที่  220/1  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

เบอร์โทรศัพท์ 096 - 4599614

     ในการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น มีความเกี่ยวข้องกับ การทำมาหากิน ความเป็นอยู่และความอยู่รอดของบุคคล ครอบครัวหรือชุมชนนั้นๆ จึงเป็นเหตุให้เกิดการคิดค้นคว้าที่จะพัฒนา สร้าง หรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่นทำให้เกิดภูมิปัญญาที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป

     ผ้ามัดย้อมก็เช่นกัน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคน ในตำบลแม่ปูคา ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาด้วยสติปัญญาของคนในท้องถิ่น โดยนำเอาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเช่น การย้อมผ้าที่ดัดแปลงมาจากวัสดุทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายของสีสัน และเทคนิคหรือวิธีการย้อมด้วยแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมดังนั้นเราควรที่จะศึกษาและอนุรักษ์การทำผ้ามัดย้อม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในตำบลแม่ปูคา ไว้เพื่อให้บุคคลรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาแนวทางในกระบวนการผลิตผ้ามัดย้อม ของคนในตำบลแม่ปูคา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยยังคงรักษารูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไว้ได้อีกและสามารถนำความรู้จากภูมิปัญญานั้นมาประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ท้องถิ่น ซึ่งสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

     พ.ศ. 2551 แยกมาทำต่อยอดจากครอบครัวของนางประภา ปิงใจ ซึ่งเป็นต้นแบบในการทำผ้ามัดย้อมในตำบลแม่ปูคา โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดีแยกออกมาเพื่อคิดค้นลวดลายแบบใหม่ ออกแบบแพคเก็ค เทคนิคการย้อม พ.ศ. 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดี เริ่มจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ พ.ศ. 2560 ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดี ให้ผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย ตรงใจลูกค้า และได้มาตรฐาน พ.ศ. 2561 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดี ได้เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนซึ่งได้รับความสนใจศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ หรือแม้แต่คณะศึกษาดูงานจากประเทศจีน – ไต้หวัน


 
13 มีนาคม 2562