ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
157
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,184
เดือนที่แล้ว
4,294
ปีนี้
13,464
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
441,105
ไอพี ของคุณ
3.238.112.41

1
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตราฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
22 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา จะได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบนำสุนัข และแมว ที่เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าลดอาการดุร้าย และ ลดจำนวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า และจัดทำทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อวัดอัตราประชากรสุนัขและแมว ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต นั้น

ดังนั้น เพื่อจัดสรรวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอต่อเป้าหมาย สุนัขและแมวในพื้นที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลแม่ปูคา จึงขอแจ้งให้ทางชุมชนทราบ  โดยทางอาสาสมัครปศุสัตว์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการลงพื้นที่ ดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสุนัข-แมว ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฯดังกล่าว ในเดือนมีนาคม 2566 นี้ 

20 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์เจ้าของกิจการร้านอาหาร หรือผู้ปรุง / ผู้เสริฟอาหาร ที่ต้องการอบรมแบบเร่งด่วน,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ข่าวดี สำหรับเจ้าของกิจการร้านอาหาร หรือผู้ปรุง / ผู้เสริฟอาหาร ที่ต้องการอบรมแบบเร่งด่วน ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรมต่างหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากที่ เทศบาลตำบลแม่ปูคาได้จัดขึ้น มีทั้งแบบออนไลน์ (ซึ่งมีค่าใช้จ่าย) และอบรมตามสถานที่จัดงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยลงทะเบียนในเว็บไซด์ของกรมอนามัย ผ่านทางหน้าเว็บของเทศบาลตำบลแม่ปูคาได้และขณะนี้ได้เชื่อมช่องทางลงทะเบียนและปฏิทินการจัดอบรมของกรมอนามัยหน้าเว็บไซด์เทศบาลตำบลแม่ปูคา ไว้ให้แล้ว

https://foodhandler.anamai.moph.go.th/events.php?page=1&ipp=10&approve=&mdate=&program=&province=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&orgtype=#

13 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กกต.เชียงใหม่ เรื่อง การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

ขอประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม "วันล้างมือโลก" ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน 

 

02 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร/ผู้บริหารสถานประกอบการ/เจ้าของตลาด/เจ้าของแผงลอย เข้าร่วมการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร/ผู้บริหารสถานประกอบการ/เจ้าของตลาด/เจ้าของแผงลอย เข้าร่วมการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมอนามัยกำหนด ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการแนะนำผู้บริโภคให้เลือกซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัยสู่ผู้บริโภค จากผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เท่านั้น
ในการนี้ เทศบาลตำบลแม่ปูคา จึงขอเชิญท่านหรือผู้รับผิดชอบในการกำกับควบคุมดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานประกอบการ / ตลาด / หน่วยงานของท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร และขอเชิญผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ ผู้ปรุงอาหาร ผู้ช่วยเตรียมปรุงอาหาร พนักงานเสิร์ฟ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารอื่นๆ ในสถานประกอบการ / ตลาด / หน่วยงานของท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารไว้เป็นหลักฐาน (บัตรมีอายุ 3 ปี) ขอให้ท่านหรือผู้รับผิดชอบในการกำกับ ควบคุม ดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานประกอบการ / ตลาด / หน่วยงานของท่าน โปรดลงทะเบียนผ่าน google form
พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา ในวันเวลาราชการ ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2566 นี้

https://foodhandler.anamai.moph.go.th/events.php?page=1&ipp=10&approve=&mdate=&program=&province=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&orgtype=#

02 กุมภาพันธ์ 2566

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ และกล่าวโทษ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้และการปล่อยเงินกู้นอกระบบ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
31 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดสถานที่ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
27 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การเข้าระบบ ITAS เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
27 ธันวาคม 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
20 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
15 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (197 รายการ)