ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

1
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ Traffy fondue จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
04 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ Traffy fondue เทศบาลตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
04 กันยายน 2566

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
16 สิงหาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
03 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ประชาชน

21 กรกฎาคม 2566

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปูคา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่ตำบลแม่ปูคาที่จัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายตามความเหมาะสม

ได้แก่

1. สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ 3 บ้านป่าสักน้อย

2. สนามเปตองเทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ บ้านป่าสักน้อย

3. ลานออกกำลังกายเทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ บ้านป่าสักน้อย

4. ลานออกกำลังกาย หมู่ บ้านป่าสักยาว

5. ลานออกกำลังกาย หมู่ บ้านปงป่าเอื้อง

6. ลานออกกำลังกาย หมู่ บ้านปูคาใต้

7. ลานออกกำลังกาย หมู่ บ้านปูคาหัวฝาย

8. ลานออกกำลังกาย หมู่ บ้านไร่พัฒนา

9. ลานออกกำลังกาย หมู่ บ้านปูคาหัวบ้าน

10. สนามกีฬา โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

11 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
11 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
04 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
27 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง "รู้หรือไม่? กากบาท (x) เลือกตั้งแบบไหน เป็นบัตรดี บัตรเสีย",เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคมนี้ เรามาทำความเข้าใจว่า การทำเครื่องหมาย กากบาท (x) ลงบนบัตรเลือกตั้ง แบบไหนที่เป็นบัตรดีและแบบไหนเป็นบัตรเสีย
.
เครื่องหมายกากบาทที่ทำให้เป็นบัตรดี คือ ต้องดูออกว่าเป็นเครื่องหมาย กากบาท (x) และกาเครื่องหมายเดียวในบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ห้ามใส่ข้อความหรือเครื่องหมายแบบอื่น หากทำเครื่องหมายที่ทำให้เป็นบัตรเสีย หรือเขียนข้อความใดๆ ลงไปในบัตรเลือกตั้ง ถือว่าเป็นบัตรเสีย
.
ป้องกันบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย ตรวจสอบทำความเข้าใจก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกคนที่รัก และ เลือกพรรคที่ชอบ
.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน)เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu
12 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง "ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง",เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
12 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง "ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง - วันเลือกตั้ง",เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
 
การเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566 กกต. แจ้งเตือน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ ผู้สมัคร ส.ส. ให้ระมัดระวัง อย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนวันเลือกตั้ง และ ในวันเลือกตั้ง มีข้อกำหนด 11 ข้อ ที่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งการหาเสียงเลือกตั้งที่ห้ามทำหลังเวลา 18.00 น.ของวันก่อนเลือกตั้ง และมีข้อปฏิบัติในขณะไปลงคะแนนเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิไปลงคะแนนเลือกตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
.
นอกจากนี้การหย่อนบัตรที่ถูกต้อง ข้อห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ก็มีข้อพึงระวังเช่นกัน
.
ข้อห้ามเหล่านี้หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษทั้งจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี
อย่าลืม!! ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu
.
12 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง "หลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง",เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
หลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเตรียมหลักฐานในการแสดงตน
เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
(บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสามารถใช้แสดงตนได้)
2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่
หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น
3. หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน
ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยปัจจุบันสามารถใช้ได้ 3 แอปพลิเคชัน คือ
แอปพลิเคชัน ThalD
(บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์)
แอปพลิเคชัน DLT QRLICENCE
(ใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์)
แอปพลิเคชัน บัตรคนพิการ
(บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์)
12 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวเชียงใหม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 เวลา 08.00 น ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ

12 พฤษภาคม 2566

คู่มือการให้บริการประชาชน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
01 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (221 รายการ)