ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
6,288
เดือนที่แล้ว
7,226
ปีนี้
75,837
ปีที่แล้ว
77,650
ทั้งหมด
424,004
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

1
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
16 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎกมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
14 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
07 พฤศจิกายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องชำระภาษี ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
12 ตุลาคม 2565

ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565

07 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์์ของกฎหมายฯ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
30 สิงหาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน)

22 กรกฎาคม 2565

คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ",เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" ประกอบการเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

21 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
19 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การให้บริการปรึกษากฎหมายของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ประชาสัมพันธ์การให้บริการปรึกษากฎหมาย ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

22 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เพื่อให้บุคลากรในสังกัด นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่

17 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดเก็บขยะอันตราย ตามโครงการขยะทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
20 พฤษภาคม 2565

การให้บริการรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลแม่ปูคา สำหรับประชาชนในพื้นที่ ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
20 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

18 พฤษภาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (178 รายการ)