ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
164
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,184
เดือนที่แล้ว
4,294
ปีนี้
13,464
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
441,105
ไอพี ของคุณ
3.238.112.41

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร/ผู้บริหารสถานประกอบการ/เจ้าของตลาด/เจ้าของแผงลอย เข้าร่วมการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร/ผู้บริหารสถานประกอบการ/เจ้าของตลาด/เจ้าของแผงลอย เข้าร่วมการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมอนามัยกำหนด ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการแนะนำผู้บริโภคให้เลือกซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัยสู่ผู้บริโภค จากผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เท่านั้น
ในการนี้ เทศบาลตำบลแม่ปูคา จึงขอเชิญท่านหรือผู้รับผิดชอบในการกำกับควบคุมดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานประกอบการ / ตลาด / หน่วยงานของท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร และขอเชิญผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ ผู้ปรุงอาหาร ผู้ช่วยเตรียมปรุงอาหาร พนักงานเสิร์ฟ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารอื่นๆ ในสถานประกอบการ / ตลาด / หน่วยงานของท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารไว้เป็นหลักฐาน (บัตรมีอายุ 3 ปี) ขอให้ท่านหรือผู้รับผิดชอบในการกำกับ ควบคุม ดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานประกอบการ / ตลาด / หน่วยงานของท่าน โปรดลงทะเบียนผ่าน google form
พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา ในวันเวลาราชการ ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2566 นี้

https://foodhandler.anamai.moph.go.th/events.php?page=1&ipp=10&approve=&mdate=&program=&province=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&orgtype=#


 
02 กุมภาพันธ์ 2566