ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,184
เดือนที่แล้ว
4,294
ปีนี้
13,464
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
441,105
ไอพี ของคุณ
3.238.112.41

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา จะได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบนำสุนัข และแมว ที่เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าลดอาการดุร้าย และ ลดจำนวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า และจัดทำทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อวัดอัตราประชากรสุนัขและแมว ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต นั้น

ดังนั้น เพื่อจัดสรรวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอต่อเป้าหมาย สุนัขและแมวในพื้นที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลแม่ปูคา จึงขอแจ้งให้ทางชุมชนทราบ  โดยทางอาสาสมัครปศุสัตว์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการลงพื้นที่ ดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสุนัข-แมว ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฯดังกล่าว ในเดือนมีนาคม 2566 นี้ 


 
20 กุมภาพันธ์ 2566