ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


หมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลตำบลแม่ปูคา

เทศบาลตำบลแม่ปูคา จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ 053-965542

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคาต่อ 16
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปุคาต่อ 17

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 10

เทศบาลตำบลแม่ปูคา053-965542
สำนักปลัดต่อ 11
กองคลังต่อ 12
กองช่างต่อ 13
กองศึกษาต่อ 14
กองสาธารณสุขต่อ 15
โทรสาร/แฟกซ์053-965543


แผนที่เทศบาลตำบลแม่ปูคา