ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
4,982
เดือนที่แล้ว
4,985
ปีนี้
9,967
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
280,484
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรธรรมชาติและสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ด้อยโอกาส,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลแม่ปูคา ร่วมกับมูลนิธิตะวันฉายและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรธรรมชาติและสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา

24 กุมภาพันธ์ 2564

ดำเนินการโครงการกิจกรรมขยะทองคำ ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด เทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้ออกดำเนินการโครงการกิจกรรมขยะทองคำ ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปยอดสะสม ทั้ง 3 วัน มีมูลค่าขยะรีไซเคิ้ลที่ขายได้รวม 13,553 บาท และน้ำหนักรวมขยะรีไซเคิ้ล 4,708.8 กิโลกรัม จำนวนหลังคาเรือนที่เข้าร่วมทั้งหมด 35 หลังคาเรือน โดยมีหลังคาเรือนใหม่ที่เข้าร่วมจำนวน 11 หลังคาเรือน

สรุปยอดสะสมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน มูลค่าสะสมขยะรีไซเคิลที่ขายได้รวม 34,124.6 บาท และน้ำหนักรวมสะสมขยะรีไซเคิลรวม 12,603.3 กิโลกรัม จำนวนหลังคาเรือนที่เข้าร่วมสะสมทั้งหมด 68 หลังคาเรือน

19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงต่อเนื่องที่บ้าน,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงต่อเนื่องที่บ้าน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่ปูคา สนับสนุนโครงการโดย สป.สช.เทศบาลตำบลแม่ปูคา

19 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

16 กุมภาพันธ์ 2564

วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคาและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคาและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา

08 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่ปูคา ในการกำกับดูแลของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

29 มกราคม 2564

โครงการให้บริการรักษาอาการปวดเข่าด้วยยาสมุนไพรพอกเข่า,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 29 มกราคม 2564 โครงการให้บริการรักษาอาการปวดเข่าด้วยยาสมุนไพรพอกเข่า ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินโครงการโดย กลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลแม่ปูคา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

29 มกราคม 2564

เข้าร่วมอบรม หลักสูตรเห็ดเศรษฐกิจรายได้ดี,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 27 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ปูคานำเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอบรม หลักสูตรเห็ดเศรษฐกิจรายได้ดี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางศูนย์ฯ ได้สาธิตการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจและสนับสนุนก้อนเชื้อเห็นแก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนคนละ 200 ก้อน

27 มกราคม 2564

มูลนิธิชีวิตใหม่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 27 มกราคม 2564 มูลนิธิชีวิตใหม่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย

27 มกราคม 2564

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันนี้ 18-21 มกราคม 2564 งานพัฒนาชุมชน ได้รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ ม.1-ม.9 ณ ศาลาเอนกประสงค์และวัดประจำหมู่บ้าน

20 มกราคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 18 มกราคม 2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ร่วมกับงานนิติการออกตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ ภายในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา

18 มกราคม 2564

ออกสำรวจสิ่งปลูกสร้างและป้ายภายในตำบล,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 15 มกราคม 2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลแม่ปูคา ออกสำรวจสิ่งปลูกสร้างและป้ายภายในตำบล

15 มกราคม 2564

ดำเนินการโครงการกิจกรรมขยะทองคำ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2564 ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด เทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้ออกดำเนินการโครงการกิจกรรมขยะทองคำ ประจำปีงบประมาณ 2564

ทั้ง 3 วัน มีมูลค่าขยะรีไซเคิ้ลที่ขายได้รวม 8,456 บาท และน้ำหนักรวมขยะรีไซเคิ้ล 3,183.30 กิโลกรัม จำนวนหลังคาเรือนที่เข้าร่วมทั้งหมด 39 หลังคาเรือน โดยมีหลังคาเรือนใหม่ที่เข้าร่วมจำนวน 17 หลังคาเรือน

สรุปยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน มูลค่าสะสมขยะรีไซเคิลที่ขายได้รวม 20,571.6 บาท และน้ำหนักรวมสะสมขยะรีไซเคิลรวม 7,894.5 กิโลกรัม จำนวนหลังคาเรือนที่เข้าร่วมสะสมทั้งหมด 57 หลังคาเรือน

14 มกราคม 2564

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ จากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

งานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ จากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 12 มกราคม 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลแม่ปูคา เปิดให้บริการงานกายภาพบำบัด แก่ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ทุกวัน อังคาร,พฤหัสฯและวันเสาร์ เริ่ม วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการใช้มาตรการเฝ้าระวัง โควิด-19 จึงจำกัดการให้บริการ รอบละ 4 คน/ชม. ตามลำดับคิว

12 มกราคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 111  (1661 รายการ)