ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


วันที่ 14 ตุลาคม 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญตักเทโวโรหณะของตำบลแม่ปูคา และได้จัดมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ"งดเหล้าเข้าพรรษาปี2562"โดยทางคณะผู้นำแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดแม่ปูคาเหนือ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

14 ตุลาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่

14 ตุลาคม 2562

วันที่ 8 ตุลาคม  2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการขยะทองคำประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 กิจกรรมขยะดีมีแต้มแลก "รู้จักคัดแยกขยะ รู้จักสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะรู้จักมีส่วนร่วม จัดการสิ่งแวดล้อม สู่สุขภาวะที่ดี "

08 ตุลาคม 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ ออกเยี่ยมประชาชนในตำบลแม่ปูคาตามโครงการ"เยี่ยมไข้ให้กำลังใจ"

08 ตุลาคม 2562

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

08 ตุลาคม 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ วางหรีดงานศพ แม่ปิมปา กันธา อายุ 86 ปี บ้านปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 และ แม่ทา เชื้อนันตาอายุ 86 ปี บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 3

08 ตุลาคม 2562

07 ตุลาคม 2562

วันที่ 5ตุลาคม 2562 รองนายกเทศบาลตำบลแม่ปูคา เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง ณ วัดล้านตอง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

07 ตุลาคม 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร ระหว่าง วันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

05 ตุลาคม 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานพัฒนาชุมชน ออกเยี่ยมตรวจภาวะสุขภาพเบื้องต้น ของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง บ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 และบ้านสันมะแปบ หมู่ที่ 2 จำนวน 3 ราย

02 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคเหนือ) วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา (ค่ายเหนือเกล้า ) ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

02 ตุลาคม 2562

วันที่ 29 กันยายน 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล และคณะครูศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา และผู้ปกครอง เข้าร่วมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2562

29 กันยายน 2562

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สุงอายุ ผู้พิการ ในตำบลแม่ปูคา ซึ่งเป็นการออกเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนผู้ดูแล และจะได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการ และการฟื้นฟู ร่างกายของผู้ป่วย ทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยมีคณะผู้นำชุมชน อาทิ ท่านพระครูประภัสสรนิรันดร์ เจ้าคณะตำบลแม่ปูคา เจ้าอาวาสวัดแม่ปูคาเหนือ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลแม่ปูคา ท่านนายกสุพจน์ วรรณก้อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ พ่อกำนันสัมฤมธิ์ นามแสง พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปูคา เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้าป่าสักน้อย ต.แม่ปูคา อสม. แม่บ้าน ผู้สูงอายุ
ตัวแทน ส.ส. จักรพล ตั้งสุทธิธรรม คุณปุณยวีร์ ยะอูป ส.จ.อนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล (สจ.เก๋) คุณเสน่ห์ วุฒิ คุณ ณัฐกฤติกา พ่วงตรง พร้อมทีมงาน ได้ให้ความสำคัญและได้สอบถามอาการต่าง ๆด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง และในครั้งนี้ได้มีทีมงาน ของ สสส. ได้เข้ามาร่วมลงเยี่ยมพร้อมกับถ่ายทำ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อทำเป็นชุมชนต้นแบบต่อไปด้วย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562

29 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. ดีเด่นและพี่เลี้ยง อสม. ดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

27 กันยายน 2562

ประชุม"สภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562" วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

27 กันยายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1