ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา วันที่ 4 สิงหาคม 2562


 
05 สิงหาคม 2562