ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


ประชุมสมาชิกสามัญประจำปี พ.ศ 2562

นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสมาชิกสามัญประจำปี พ.ศ 2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ปูคา (เทศบาลเก่า) ม.6 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


 
05 สิงหาคม 2562