ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


คณะศึกษาดูงาน จากคณะทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ โครงการนำ้ดื่มเพื่อชุมชน ตำบลแม่ปูคา


 
09 สิงหาคม 2562