ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ปี 2561-2564

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ปี 2561-2564


 
05 กันยายน 2562