ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต)

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปูคา ต้อนรับคณะทำงานประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต)


 
06 กันยายน 2562