ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


ทำบุญตักบาตรสัญจร ณ วัดอารามใหม่สิริมงคล ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2562 นำโดย นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญตักบาตรสัญจร ณ วัดอารามใหม่สิริมงคล ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


 
06 กันยายน 2562