ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


โครงการธรรมสัญจรพบประชาชนของคณะสงฆ์ตำบลแม่ปูคา ณ วัดแม่ปูคาเหนือ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรพบประชาชนของคณะสงฆ์ตำบลแม่ปูคา ณ วัดแม่ปูคาเหนือ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


 
09 กันยายน 2562