ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา พานักเรียนชั้น อนุบาล 1 ไปศึกษาหาความรู้นอกสถานที่​ วัดพระป้าน (วัดพร

วันที่10 กันยายน 2562 ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา พานักเรียนชั้น อนุบาล 1 ไปศึกษาหาความรู้นอกสถานที่​ วัดพระป้าน (วัดพระนอนแม่ปูคา) ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 


 
11 กันยายน 2562