ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง ณ วัดล้านตอง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ 5ตุลาคม 2562 รองนายกเทศบาลตำบลแม่ปูคา เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง ณ วัดล้านตอง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


 
07 ตุลาคม 2562