ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


วางหรีดงานศพ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ วางหรีดงานศพ แม่ปิมปา กันธา อายุ 86 ปี บ้านปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 และ แม่ทา เชื้อนันตาอายุ 86 ปี บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 3


 
08 ตุลาคม 2562