ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


 
08 ตุลาคม 2562