ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


ออกเยี่ยมประชาชนในตำบลแม่ปูคาตามโครงการ"เยี่ยมไข้ให้กำลังใจ"

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ ออกเยี่ยมประชาชนในตำบลแม่ปูคาตามโครงการ"เยี่ยมไข้ให้กำลังใจ"


 
08 ตุลาคม 2562