ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


โครงการขยะทองคำประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 กิจกรรมขยะดีมีแต้มแลก

วันที่ 8 ตุลาคม  2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการขยะทองคำประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 กิจกรรมขยะดีมีแต้มแลก "รู้จักคัดแยกขยะ รู้จักสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะรู้จักมีส่วนร่วม จัดการสิ่งแวดล้อม สู่สุขภาวะที่ดี "


 
08 ตุลาคม 2562