ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลหัวหิน ในประเด็นโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เข้าร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลหัวหิน ในประเด็นโรงเรียนผู้สูงอายุ


 
12 กุมภาพันธ์ 2563