ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


โครงการกิจกรรมขยะทองคำ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด เทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้ออกดำเนินการโครงการกิจกรรมขยะทองคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยหมู่บ้านที่เข้าร่วม 2 วันที่ผ่านมา มีดังนี้คือ หมู่ 3 บ้านป่าสักน้อย หมู่ 5 บ้านปูคาเหนือ หมู่ 8 บ้านไร่พัฒนา และหมู่ 9 บ้านปูคาหัวบ้าน


 
12 กุมภาพันธ์ 2563