ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุ มีการสอนวิชาสุขภาพกายใจฯให้กับผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากร ผอ.ต้น นายปฐมพงศ์ คำนิล กองสาธารณสุข/อสม เป็นผู้สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจำตัว ช่วงที่2 ฟ้อนรำ รำมวยและการแสดงจากทางคณะครูโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง ทั้งยังนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงให้กับผู้สูงอายุ ช่วงที่3 มีการแลกของขวัญเนื่องในวันวาเลนไทน์


 
14 กุมภาพันธ์ 2563