ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

วันที่ 18 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา


 
18 มีนาคม 2563