ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


ตรวจงานการก่อสร้างถนนสายใหม่บ้านทุ่งใต้เชื่อมต่อซอย10บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่3

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายศรีทน ก๋ามะโนรองนายกเทศบาลตำลแม่ปูคาและนายดวงจันทร์ อุตตมาประธานสภาเทศบาลตำบลแมปูคา พร้อมด้วยกรรมการหมู่บ้านตรวจงานการก่อสร้างถนนสายใหม่บ้านทุ่งใต้เชื่อมต่อซอย10บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่3


 
25 มีนาคม 2563