ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
220
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
4,982
เดือนที่แล้ว
4,985
ปีนี้
9,967
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
280,484
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14 พ.ค. 2563สำนักปลัดDownload
การกำหนดหลักเกณฑ์การลา ของพนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักง 18 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ปูคาว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ปูคา พ.ศ.2560 18 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ปูคา 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
จัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้อ 17 มิ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
รัฐธรรมนูญ 60 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53 2560 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 25 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
พรบ.กระจายอำนาจ.ให้แก่ อปท.2542 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1