ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
438
เดือนนี้
2,276
เดือนที่แล้ว
4,163
ปีนี้
37,357
ปีที่แล้ว
67,736
ทั้งหมด
245,204
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196


-:- ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา 
-:- รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา 
-:- เวทีเสวนาเยียวยาดูแลสุขภาพใจโดยชุมชน จัดโดย ชมรมอุ่นใจ ต.แม่ปูคา 
-:- รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า 
-:- คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดป้ายสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 ณ วัดปูคาเหนือ 
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ อย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ประจำปี 2563
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแผนการดำเนินงาน ตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย(ตำบล 3ดี)
ประชุมหัวหน้ากอง ติดตามงานทุกสัปดาห์
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประกาศผลการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ติดตามงาน งบประมาณคงเหลือจากโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงปี 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านนิ่ม หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศ การตรวจรับพัสดุ โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-:- ประกาศ การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 3 
-:- การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-001 สายบ้านปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 - บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 
-:- การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Over-lay)  
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
-:- ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย1/3หมู่ที่ 8 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3(เมษายน-มิถุนายน2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างตลิ่ง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านนิ่ม หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53- 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay)รหัสทางหลวงท้องถ 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือนพฤศจิกายน 2562-กันยายน  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-9 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ซอย 17 หมู่ที่ 3  
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าช้า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 9 


วัดพระนอนแม่ปูคา (วัดพระป้าน)
วัดปูคาเหนือ หมู่ที่ 5
วัดอารามใหม่สิริมงคล หมู่ 1
ถั่วทอดสมุนไพร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดี
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติิอุบับติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ