ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10
แผนอัตรากำลัง 3 ปี


รายการวันที่
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (56 - 59)20 กุมภาพันธ์ 2557
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 55-5718 กุมภาพันธ์ 2557

 [1]