ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา


รายการวันที่
แผนการดำเนินงานประจำปี 256230 เมษายน 2562
รายงานสรุปผลผลการดำเนินงาน (เวทีประชาคม) ประจำปีงบประมาณ 256217 มกราคม 2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี09 พฤศจิกายน 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน09 พฤศจิกายน 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี08 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 08 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน08 พฤศจิกายน 2561
แผนดำเนินงานประจำปี 256108 พฤศจิกายน 2561
แผนดำเนินงาน ปี 255906 พฤศจิกายน 2558
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)06 พฤศจิกายน 2558
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557 - 2559)(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)18 กุมภาพันธ์ 2557
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557 - 2559)18 กุมภาพันธ์ 2557
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา17 กุมภาพันธ์ 2557

 [1]