ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
438
เดือนนี้
2,276
เดือนที่แล้ว
4,163
ปีนี้
37,357
ปีที่แล้ว
67,736
ทั้งหมด
245,204
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196

ลำดับรายการวันที่
1กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่8 เม.ย. 2563
2ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล8 เม.ย. 2563
3มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรั8 เม.ย. 2563
4มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่8 เม.ย. 2563
5มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท8 เม.ย. 2563
6ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและการเลื่อนขั้นเงินเดือน2 มี.ค. 2563

1