ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
224
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
4,982
เดือนที่แล้ว
4,985
ปีนี้
9,967
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
280,484
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123

ลำดับรายการวันที่
1การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25646 ต.ค. 2563
2กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่8 เม.ย. 2563
3ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล8 เม.ย. 2563
4มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรั8 เม.ย. 2563
5มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่8 เม.ย. 2563
6มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท8 เม.ย. 2563
7ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและการเลื่อนขั้นเงินเดือน2 มี.ค. 2563

1