ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
4,982
เดือนที่แล้ว
4,985
ปีนี้
9,967
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
280,484
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229

นายทานเทพ จันทร์แจ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปูคา


นางสาวณัชชา จำวงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวณัชชา จำวงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสิริวัลยา โอดคำ
นักทรัพยากรชำนาญการ


นายเอกชัย ระดม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


-ว่าง-นายจรัญลักษณ์ ยวงกาศ
นิติกรปฏิบัติการ


นางพรวดี ผลชีวิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวัชรพงศ์ สำเหนียก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนางสาวพูนศรี อินต๊ะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวกิ่งกานต์ ไชยวงค์
ผช.นักพัฒนาชุมชนนางสาวจิรัฐิติกาล บุญมี
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายดิเรก ใจคำปัน
ตกแต่งสวนนายสมเกียรติ ปันแสน
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายรุ่ง แจ้มา
พนักงานดับเพลิงนางพงค์พันธ์ วงค์อินทร์
คนงานทั่วไปนายศรีสวัสดิ์ ชัยวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า


นายสวัง ช่างสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า


นายบุญชัย ไชยอาม
เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดอาคารฯ


นายบุญฤทธิ์ มูลเฟย
เจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านส่งเสริมการเกษตร


นางจันทร์เพ็ญ อำนวยหนอง
จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมฯ


นายภัทรวรรธน์ แก้วจา
พนักงานจ้างเหมาบันทึกข้อมูลฯ


-ว่าง--ว่าง-นางธัญญาลักษณ์ สุภาแสน
พนักงานจ้างเหมางานประชาสัมพันธ์ฯ