ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
125
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
4,995
เดือนที่แล้ว
4,995
ปีนี้
51,142
ปีที่แล้ว
67,736
ทั้งหมด
258,989
ไอพี ของคุณ
3.89.87.12

นายทานเทพ จันทร์แจ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปูคานางสาวกัญญ์ธวัล วันดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวณัชชา จำวงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายเชษฐา วิมล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนายเอกชัย ระดม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางสาวจารุวรรณ วีระพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายจรัญลักษณ์ ยวงกาศ
นิติกรปฏิบัติการ


นางพรวดี ผลชีวิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวัชรพงศ์ สำเหนียก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนางสาวพูนศรี อินต๊ะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวกิ่งกานต์ ไชยวงค์
ผช.นักพัฒนาชุมชนนางสาวจิรัฐิติกาล บุญมี
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายดิเรก ใจคำปัน
ตกแต่งสวนนายสมเกียรติ ปันแสน
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายรุ่ง แจ้มา
พนักงานดับเพลิงนางพงค์พันธ์ วงค์อินทร์
คนงานทั่วไปนายศรีสวัสดิ์ ชัยวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า


นายสวัง ช่างสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า


นายบุญชัย ไชยอาม
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่


นายบุญฤทธิ์ มูลเฟย
เจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านส่งเสริมการเกษตร


นางจันทร์เพ็ญ อำนวยหนอ
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาหญ้าฯ


นายภัทรวรรธน์ แก้วจา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์