ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
4,982
เดือนที่แล้ว
4,985
ปีนี้
9,967
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
280,484
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229

นางสาวจิรารัตน์ คำวินิจ
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวมัลลิกา หงษ์คำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังนางสาววันเพ็ญ เขื่อนวงค์วิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ชมภู
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายปิยะพงศ์ เจริญไทย
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงานนางสาวยิ่งลักษณ์ แก้วกันธา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี


นางสาวประทุมวรรณ ธรรมทิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายชูชาติ ธาตุอินจันทร์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้


นางสาวอรพรรณ เขื่อนวงวิน
พนักงานจ้างเหมาบริการโครงการแผนที่ภาษีฯนางสาวกิติยา มณีฝาย
พนักงานจ้างทั่วไป


    
นางสาวจิราภรณ์ พวงดอกแดง
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ


-ว่าง--ว่าง-