ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
4,995
เดือนที่แล้ว
4,995
ปีนี้
51,142
ปีที่แล้ว
67,736
ทั้งหมด
258,989
ไอพี ของคุณ
3.89.87.12

นางสาวจิรารัตน์ คำวินิจ
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวมัลลิกา หงษ์คำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังนางสาววันเพ็ญ เขื่อนวงค์วิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ชมภู
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนายปิยะพงศ์ เจริญไทย
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงานนางสาวยิ่งลักษณ์ แก้วกันธา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี


นางสาวกิติยา มณีฝาย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชูชาติ ธาตุอินจันทร์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้


นางสาวอรพรรณ เขื่อนวงวิน
พนักงานจ้างเหมาบริการโครงการแผนที่ภาษีฯนางสาวประทุมวรรณ ธรรมทิน
ผช.จพง.พัสดุ


นางสาวจิราภรณ์ พวงดอกแดง
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ