ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
1,768
เดือนที่แล้ว
5,505
ปีนี้
12,258
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
282,775
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178

ดร.ดารเนตร สิทธิหาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวเอมสินี วิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางดวงดาว ศรีมา
ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.1นางพรรณิภา แก้วประถม
ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.1นางสาวนิตยา ธรรมใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยนางอ้อยใจ เทพสิงห์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยนางสาวสุธาลักษณ์ หมูเขียว
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวไพรินทร์ ใจวงศา
พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางสาวสุรีรัตน์ เฟื่องคำ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวกนกวรรณ นามวงศ์พรหม
พนักงานจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลฯ


นางสาวอำพร ตาทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครู


นางสาวดารารัตน์ แก้วฟอง
พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครู


นายเจริญ แก้วเป็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ศพด.แม่ปูคา


-ว่าง-