ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
203
เมื่อวานนี้
216
เดือนนี้
4,452
เดือนที่แล้ว
4,985
ปีนี้
9,437
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
279,954
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123

นายปฐมพงศ์ คำนิล
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวบุญธิดา ไชยราชา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายวีรยุทธ ศรีวิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพงษ์ศักดิ์ มณีรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางจิดาภา อิ่นแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล


นางสาวพิชาวีร์ ปานเขียว
จ้างเหมาบริการ
ช่วยงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นายเจษฎาพงค์ จันทร์ตาก๋อง
จ้างเหมาบริการช่วยงานวิชาการสุขาภิบาลในกองสาธารณสุขฯ


นายอมร ส่งแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย


นายวรพงศ์ คำแสนใส
พนักงานจ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย


นายกิตติศักดิ์ ปัญญารัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย


นายณัฐพล ตาถาวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย


นางจันทร์เป็ง ปันแสน
พนักงานผลิตน้ำดื่ม


นางจำนง มูลสัก
พนักงานผลิตน้ำดื่ม


นายอุดร ทิพย์วงศ์
พนักงานผลิตน้ำดื่ม