ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10

 11 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2562

 05 มิถุนายน 2562

 02 พฤษภาคม 2562

 02 พฤษภาคม 2562

 23 เมษายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปูคา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

 02 เมษายน 2562

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท-สามเณรฤดูร้อน ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยคณะสงฆ์ตำบลแม่ปูคา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับประชาชนตำบลแม่ปูคา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลแม่ปูคา ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม - 12 เมษายน 2562 ณ วัดปูคาเหนือ ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 25 มีนาคม 2562

 13 มีนาคม 2562

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ โครงการ ข่วงผญ๋าบ้านป่าสักน้อย ในวันที่ 14 มีนาคม 2562  ณ วัดป่าสักน้อย หมู่ที่ 3  เวลา 08.30 - 12.00 น.  แต่งกายชุดพื้นเมือง

 06 มีนาคม 2562

 08 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งในสังกัด ดังนี้
1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
3.หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
 07 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ประจำปี 2562
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษีภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
-ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษีภายในเดือน มกราคม - มีนาคม หรือตั้งแต่ติดตั้งป้ายภายใน 15 วัน
-ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษีภายในเดือน มกราคม - เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา ส่วนงานกองคลัง ชั้น 1
 
 03 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลแม่ปูคา รับบริจาคของขวัญวันเด็ก ขอเชิญชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับ    เด็กๆ เป็นผู้ให้ในวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 
#ร่วมบริจาคของขวัญวันเด็กได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา ส่วนงานกองคลัง หรือ โทรศัพท์ 053-965542 ต่อ 121
 18 ธันวาคม 2561

 14 ธันวาคม 2561

 14 ธันวาคม 2561

 [1]  2  3  4