ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
4,982
เดือนที่แล้ว
4,985
ปีนี้
9,967
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
280,484
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229เชิญชวน เยาวชน ดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภายใต้โครงการ KPI MEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
#ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน เยาวชน ดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ภายใต้โครงการ KPI MEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
* โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ไม่เกินโครงการละ 50,000.- บาท
* สามารถสมัครเข่าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่ www.kpi.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
09 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
#ประชาสัมพันธ์
เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
08 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

#ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
28 มกราคม 2564

ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
14 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
24 ธันวาคม 2563

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
กองการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีสุขภาพดี ในการนี้ การจัดกิจกรรมงานวันเด็กดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่ปูคา ยังขาดของขวัญ ของรางวัล และปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ดังนั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุน งบประมาณ ของขวัญของรางวัล หรืออาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ สำหรับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ตามเห็นสมควร ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
15 ธันวาคม 2563

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2563 และ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
#ประชมสัมพันธ์
กองการศึกษา ฝากประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง ดังนี้
 
1.กองการศึกษาขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2563 (เชิดชูพ่อดีเด่นตำบลแม่ปูคา) โดยกิจกรรมจะเริ่มในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา
 
2.เทศบาลตำบลแม่ปูคาขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. โดยมีสโลแกนว่า “ปั่น ออม บุญ” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบทุนให้กับศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดตำบลแม่ปูคา โดยมี 2 ระยะทาง ระยะทาง 6 กิโลเมตร และระยะทาง 26 กิโลเมตร เริ่มจำหน่ายบัตร ในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หรือติดต่อซื้อบัตรได้ ที่กองการศึกษาฯ ราคา 100 บาท โดยท่านจะได้รับเสื้อ จำนวน 1 ตัว และอาหารว่าง
16 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
22 ตุลาคม 2563

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่ปูคา ประจำปี พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่ปูคา ประจำปี พ.ศ. 2563
ด้วยสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ปูคา ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ปูคา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่ปูคา ได้จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา โดยมีกิจกรรม/การประกวดแข่งขัน ต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น
การเดินขบวนกระทงของแต่ละหมู่บ้าน การประกวดซุ้มประตูป่า การแสดงร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การเดินแบบเครื่องแต่งกายชุดประจำท้องถิ่นของผู้สูงอายุแม่ปูคา การประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และกิจกรรมมัจฉาพาโชค
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่ปูคา ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

19 ตุลาคม 2563

ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14 ตุลาคม 2563

ประกาศการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
06 ตุลาคม 2563

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
#ประชาสัมพันธ์
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
02 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
24 สิงหาคม 2563

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
12 สิงหาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (87 รายการ)