ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10

วันที่ 23 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดป้ายสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 ณ วัดปูคาเหนือ

 25 มีนาคม 2563

 11 มีนาคม 2563

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลแม่ปูคา

 03 กุมภาพันธ์ 2563

 ประชาสัมพันธ์.

 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มเดือนมกราคม 2563

ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (เฉพาะผู้โอนเข้าบัญชีธนาคาร) 

ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน 

หากมีปัญหาใด กรุณาติดต่อ งานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 เทศบาลตำบลแม่ปูคา โทร.053-965542 ต่อ 114-5 ตามวันและเวลาราชการ

 25 ธันวาคม 2562

เทสบาลตำบลแม่ปูคาร่วมกับชมรมปั่นจักรยานแม่ปูคา ได้จัดกิจกรรม "ปั่น ปันน้ำใจ ครั้งที่ 1" ระยะทาง 29 กิโลเมตร เพื่อการกุศลมอบให้ศูยน์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการเทศบาลตำบลแม่ปูคา ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562
ค่าสมัคร 200 บาท พร้อมรับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว
**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-8830094 เลขาชมรม, 086-9109487 ประธานชมรม

 15 พฤศจิกายน 2562

เชิญเที่ยวงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ปูคา ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ อสม. ฯลฯ
**ชม
-ขบวนแห่กระทงแต่ละหมู่บ้าน
-การประกวดนางนพมาศ
-ประกวดกระทงใบตอง

 29 ตุลาคม 2562

 11 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2562

 05 มิถุนายน 2562

 02 พฤษภาคม 2562

 02 พฤษภาคม 2562

 23 เมษายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปูคา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

 02 เมษายน 2562

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท-สามเณรฤดูร้อน ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยคณะสงฆ์ตำบลแม่ปูคา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับประชาชนตำบลแม่ปูคา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลแม่ปูคา ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม - 12 เมษายน 2562 ณ วัดปูคาเหนือ ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 25 มีนาคม 2562

 13 มีนาคม 2562

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ โครงการ ข่วงผญ๋าบ้านป่าสักน้อย ในวันที่ 14 มีนาคม 2562  ณ วัดป่าสักน้อย หมู่ที่ 3  เวลา 08.30 - 12.00 น.  แต่งกายชุดพื้นเมือง

 06 มีนาคม 2562

 [1]  2  3  4  5