ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
1,768
เดือนที่แล้ว
5,505
ปีนี้
12,258
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
282,775
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
กองการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีสุขภาพดี ในการนี้ การจัดกิจกรรมงานวันเด็กดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่ปูคา ยังขาดของขวัญ ของรางวัล และปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ดังนั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุน งบประมาณ ของขวัญของรางวัล หรืออาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ สำหรับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ตามเห็นสมควร ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
15 ธันวาคม 2563