ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256213 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมา30 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256205 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256219 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256221 พฤษภาคม 2562
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอย 6 หมู่ที่ 917 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-001 สายทางบ17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-001สายท02 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 930 เมษายน 2562
ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย5 หมู่ที่ 925 เมษายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวง ชม.ถ.519 เมษายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256217 เมษายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256222 มีนาคม 2562
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ.53-018 มีนาคม 2562
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าช้า หมู่ที่ 218 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 918 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปูคา เดือนมีนาคม-กันยายน 25 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256225 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 1/2 หมู่ที่ 812 กุมภาพันธ์ 2562

 [1]  2  3  4  5 .....