ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
438
เดือนนี้
2,276
เดือนที่แล้ว
4,163
ปีนี้
37,357
ปีที่แล้ว
67,736
ทั้งหมด
245,204
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านนิ่ม หมู่ที่ 515 มิถุนายน 2563
ประกาศ การตรวจรับพัสดุ โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย15 มิถุนายน 2563
ประกาศ การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 315 มิถุนายน 2563
การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-001 สายบ้านปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 - บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 301 มิถุนายน 2563
การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Over-lay) 01 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ10 เมษายน 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)09 เมษายน 2563
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 431 มีนาคม 2563
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย1/3หมู่ที่ 824 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภ26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกองช้าง หมู่ที่ 611 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-930 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา30 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอย2, ปลายซอย 5 หมู่ที่ 929 มกราคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3(เมษายน-มิถุนายน2563)17 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างตลิ่ง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 703 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 312 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านนิ่ม หมู่ที่ 512 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม2563)29 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลแม่ปูคา23 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถ20 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา จำนวน20 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ10 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 428 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 1/3 หมู่ที่ 804 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)30 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อุปกรณ์ออกกำลังกาย)18 ธันวาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-10 เมษายน 2563
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay)รหัสทางหลวงท้องถ28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือนพฤศจิกายน 2562-กันยายน 04 ตุลาคม 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-926 กันยายน 2562
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ซอย 17 หมู่ที่ 3 21 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าช้า หมู่ที่ 221 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 921 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 1/2 หมู่ที่ 821 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 921 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสายหลัก หมู่ที่ 121 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า-ออก สนง.ทต.แม่ปูคา ม.321 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง รร.บ้านแม่ปูคา ม.621 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 721 สิงหาคม 2561
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 256316 กรกฎาคม 2563
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 256310 มิถุนายน 2563
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 256322 พฤษภาคม 2563
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 256314 เมษายน 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 256311 มีนาคม 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 256207 ตุลาคม 2562
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 256230 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256213 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256205 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256219 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256221 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256217 เมษายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256222 มีนาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256225 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 256104 มกราคม 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1