ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


หัวข้อวันที่
ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกองช้าง หมู่ที่ 611 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 1/3 หมู่ที่ 804 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-930 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา30 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมา30 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอย2, ปลายซอย 5 หมู่ที่ 929 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสายหลัก หมู่ที่ 329 มกราคม 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)20 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที06 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองข้างถนนสาธารณะ ซอย 4 เชื่อมซอ02 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย02 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา24 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อุปกรณ์ออกกำลังกาย)18 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 , ปลายซอย 5 หมู่ที่ 913 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา13 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกองช้าง หมู่ที่ 609 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา09 ธันวาคม 2562
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ป่าช้า หมู่ที่ 706 ธันวาคม 2562
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 106 ธันวาคม 2562
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ป่าช้า หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 902 ธันวาคม 2562

 [1]  2  3  4  5 .....