ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


หัวข้อวันที่
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 431 มีนาคม 2563
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย1/3หมู่ที่ 824 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา จำนวน20 มีนาคม 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 256311 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ10 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay)รหัสทางหลวงท้องถ28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 428 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภ26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกองช้าง หมู่ที่ 611 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 1/3 หมู่ที่ 804 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-930 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา30 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมา30 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอย2, ปลายซอย 5 หมู่ที่ 929 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสายหลัก หมู่ที่ 329 มกราคม 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)20 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที06 มกราคม 2563

 [1]  2  3  4  5 .....