ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือนพฤศจิกายน 2562-กัน09 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-909 ตุลาคม 2562
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 256207 ตุลาคม 2562
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือนพฤศจิกายน 2562-กันยายน 04 ตุลาคม 2562
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 256230 กันยายน 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ19 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256319 กันยายน 2562
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ.53-001 สายทางบ้าน26 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256213 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมา30 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256205 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256219 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256221 พฤษภาคม 2562
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอย 6 หมู่ที่ 917 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-001 สายทางบ17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-001สายท02 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 930 เมษายน 2562
ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย5 หมู่ที่ 925 เมษายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวง ชม.ถ.519 เมษายน 2562

 [1]  2  3  4  5 .....