ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
4,982
เดือนที่แล้ว
4,985
ปีนี้
9,967
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
280,484
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3-บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 815 มกราคม 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมภายในตำบลแม่ปูคา11 มกราคม 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลแม่ปูคา08 มกราคม 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ซอย 17 หมู่ที่ 321 ธันวาคม 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วป่าช้า หมู่ที่ 408 ธันวาคม 2563
ประกาศตรวจรับพัสดุ ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 สายบ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง02 ธันวาคม 2563
ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 625 พฤศจิกายน 2563
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 702 พฤศจิกายน 2563
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 302 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256415 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการรั้ว ป่าช้า หมู่ที่ 405 ตุลาคม 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 309 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 บ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง28 สิงหาคม 2563
ประกาศ การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านนิ่ม หมู่ที่ 515 มิถุนายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 805 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)28 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ้ ข้างถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 (สุดเขตหมู่บ้าน)26 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 226 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินเดิมภายในตำบลแม่ปูคา18 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลแม่ปูคา24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 701 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชม.ถ.53-006 บ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่15 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3(เมษายน-มิถุนายน2563)17 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างตลิ่ง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 703 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 312 พฤษภาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง คก.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไ่ร่พัฒนา หมู่ที่ 806 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256414 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลาง คก.ซ่อมสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 บ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง ตำบลแม่ปูคา24 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-10 เมษายน 2563
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay)รหัสทางหลวงท้องถ28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือนพฤศจิกายน 2562-กันยายน 04 ตุลาคม 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-926 กันยายน 2562
ประกาศราคากลาง คก.ซ่อมสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-001 สายทางบ้านปูคาเหนือม.5-บ้านป่าสักน้อย ม.319 เมษายน 2562
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ซอย 17 หมู่ที่ 3 21 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าช้า หมู่ที่ 221 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 921 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 1/2 หมู่ที่ 821 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 921 สิงหาคม 2561
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนธันวาคม 256311 มกราคม 2564
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนพฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256327 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 256330 ตุลาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 256328 กันยายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256317 สิงหาคม 2563
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 256316 กรกฎาคม 2563
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 256310 มิถุนายน 2563
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 256322 พฤษภาคม 2563
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 256314 เมษายน 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 256311 มีนาคม 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 256207 ตุลาคม 2562
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 256230 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256213 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256205 กรกฎาคม 2562
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1