ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
438
เดือนนี้
2,276
เดือนที่แล้ว
4,163
ปีนี้
37,357
ปีที่แล้ว
67,736
ทั้งหมด
245,204
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 60,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53 2560,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พรบ.กองทุนยุติธรรม2558,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

พรบ.ขั้นตอนกระจายอำนาจ 2542,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
26 ตุลาคม 2561

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (33 รายการ)